Sơn nội thất cao cấp

 

 

  • Sudo BB  là loại sơn nước Acrylic chất lượng tốt, được dùng để sơn phủ trong nhà.
  • Độ che phủ cao, bề mặt chai mịn
  • Màu sắc ổn định phong phú.
  • Đáp ứng mọi yêu cầu về màu sắc

1